Budowa rurociągów — o firmie HD Sigma

Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w realizacji robót inżynieryjnych technologiami bezwykopowymi. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, instalujemy pod powierzchnią terenu niemal całą możliwą infrastrukturę. Wykorzystujemy do tego celu technologie horyzontalnych przewiertów sterowanych oraz przeciski. Przewierty sterowane pod różnego rodzaju przeszkodami czy przeciski pod chodnikami, jezdniami czy pasami zieleni to najlepszy wybór, kiedy chcesz zminimalizować szkody podczas wykonywania robót w terenie zurbanizowanym.

Przewierty strowane — zalety metod bezwykopowych

Horyzontalne przewierty sterowane mają wiele zalet. Wśród nich na wyróżnienie zasługują:

  • minimalny wpływ na otoczenie w tym głównie na środowisko
  • szybki postęp prowadzonych prac
  • wysokie bezpieczeństwo instalacji
  • racjonalny koszt

Gwarantujemy rzetelne i terminowe wykonawstwo powierzonych robót! Bez względu na to, której technologii użyjemy do wykonania zadania, tzn. czy będą to horyzontalne przewierty sterowane czy przeciski, do których wykorzystujemy przebijaki pneumatyczne, możesz być pewny, że wycenimy zadanie rzetelnie, kierując się racjonalnym z punktu widzenia obu stron kosztem usługi. Będzie on uzależniony od stopnia trudności oraz zakresu powierzonych robót.

Horyzontalne przewierty sterowane — dlaczego my?

Horyzontalne przewierty sterowane są jedną z najbardziej zaawansowanych metod układania podziemnych instalacji.
Technologia HDD ma szereg zalet, które doceniają inwestorzy oraz generalni wykonawcy inwestycji. Coraz częściej rachunek ekonomiczny skłania do sięgnięcia po horyzontalne przewierty sterowane jako realnej alternatywy wobec tradycyjnych inżynierskich metod budowy instalacji.
Technologia ta jednak, nieprofesjonalnie użyta, może zatracić swoje podstawowe walory. Horyzontalne przewierty sterowane  są bowiem technologią wyjątkowo bezpieczną, szybkią, efektywną kosztowo i przyjazną dla środowiska wtedy, gdy podmioty ją realizujące, posiadają w tej dziedzinie dobre wyszkolenie poparte bogatym doświadczeniem. Doświadczenie pozwala uniknąć wielu błędów występujących podczas instalacji. Ma to wpływ na bezpieczeństwo i tempo robót. Dbałość o szczegóły jest ważna!
Zapewniamy dogłębną analizę realizowanego projektu. Współpracujemy z naszymi klientami oferując na ich życzenie, w ramach prowadzonej bezwykopowej zabudowy, zakres usług doradczych, tak aby proces instalacji przebiegał płynnie, nieuciążliwie, zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem.
Gwarantujemy profesjonalne wykonywanie przewiertów sterowanych i przecisków pod drogami, rzekami, pasami zieleni.
Zapraszamy do współpracy!