Przeciąganie rury

W trzecim, końcowym etapie po należytym przygotowaniu otworu wiertniczego przystępujemy do przeciągania rury. Bezpośrednio za rozwiertakiem (wyposażonym w krętlik), który wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. „marsz czyszczący“, montuje się za pośrednictwem głowicy ciągnącej zespawany lub zgrzany w całości rurociąg.

Podczas przeciągania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, następuje równoczesne wciąganie rurociągu. Proces przeciągania rury powinien odbywać się w sposób ciągły tzn. bez dłuższych przerw.

Podobnie jak przy pozostałych etapach podczas przeciągania rury poprzez przewód wiertniczy do rozwiertaka podaje się płuczkę bentonitową, której dodatkowym zadaniem jest tutaj zmniejszenie oporów podczas wciągania rury.

Przeciąganie rury

<< poprzedni etap    przeciski >>