Rozwiercanie otworu

W drugim etapie zastępujemy demontowaną głowicę wiertniczą odpowiednio dobranym rozwiertakiem, którego zadaniem jest powiększenie średnicy otworu do wielkości optymalnej dla bezpiecznej instalacji układanej rury. Rodzaj dobieranego rozwiertaka zależy od rodzaju gruntu na trasie rozwiercanego otworu.

Rozwiertak przeciągany w kierunku wiertnicy ciągnie za sobą systematycznie dokładane żerdzie wiertnicze tak aby na całej długości rozwierconego otworu znajdował się zawsze przewód wiertniczy. Zarówno rozwiertak jak i żerdzie, które go ciągną znajdują się w ruchu obrotowym.

Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia jest on demontowany, żerdzie wiertnicze są ze sobą łączone, a w punkcie wyjścia montuje się rozwiertak większej średnicy. W zależności od wymaganej średnicy rozwierconego otworu, rozwiercanie może być jednokrotne lub wielokrotne.

Podobnie jak przy przewiercie pilotażowym cały czas podawana jest do otworu wiertniczego poprzez dysze umiejscowione w ścianach rozwiertaka, płuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu ścian otworu wiertniczego, stabilizacja ścian otworu, zapobieżenie opadaniu zwiercin na dno otworu poprzez transport zwiercin na zewnątrz oraz chłodzenie rozwiertaka.

Poszerzanie otworu

<< poprzedni etap    następny etap >>