Galeria

Horyzontalne przewierty sterowane

Użytkujemy wiertnice amerykańskiego producenta VERMEER Ustawianie wiertnicy na stanowisku roboczym Wiertnica na stanowisku roboczym Instalacja dwóch rur PE 400 mm pod torowiskiem Koniec instalacji rury PE 400 mm widoczna konsystencja płuczki roboczej Instalacja rury PE 250 mm pod drogą Wciąganie rury PE 160 mm widok istniejącego uzbrojenia Zakończenie instalacji trzech rur o średnicy 125 mm Przykład skrzyżowania sieci wodociągowej ułożonej przewiertem sterowanym

Przeciski hydrauliczne

Wiertnica do przecisków hydraulicznych

Przeciski udarowe

Krety Głowica kreta Przecisk udarowy pod torami Przecisk udarowy Przecisk udarowy