Strona główna >> Przewiert pilotażowy

Horyzontalne przewierty sterowane

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy:

1. Przewiert pilotażowy

W etapie pierwszym, w zaplanowanej osi rurociągu, wykonuje się za pośrednictwem żerdzi wiertniczych otwór pilotowy. W zaplanowanym punkcie wejścia rozpoczyna się drążenie otworu poprzez wciskanie w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem tworząc w ten sposób z ich udziałem przewód wiertniczy.

Na początku przewodu wiertniczego montuje się głowicę wiertniczą, wewnątrz której spoczywa nadajnik systemu lokalizacji zwany sondą. Głowica wiertnicza zakończona jest skośną płytką wiertniczą. Płytka ta oraz elastyczne żerdzie umożliwiają omijanie podziemnych przeszkód znajdujących się na trasie przewiertu.

Sonda na bieżąco dostarcza informacji pracownikowi dokonującemu pomiarów oraz operatorowi wiertnicy o parametrach przewiertu tzn. danych o głębokości, położeniu i nachyleniu głowicy. Umożliwia to stale monitorowanie i korygowanie trasy przewiertu. Sterowanie przewiertem polega bowiem na umiejętnym operowaniem położeniem głowicy poprzez odpowiedni dobór jej obrotu i posuwu.

Tylko w tym etapie robót możliwe jest sterowanie przewiertem. Etap ten uznaje się za zakończony w momencie osiągnięcia przez głowicę wiertniczą zaplanowanego punktu wyjścia.

Podczas całego procesu wiercenia pompowana jest poprzez kanał wewnętrzny żerdzi wiertniczych do dysz wylotowych znajdujących się w przedniej części głowicy wiertniczej płuczka bentonitowa. Zadaniem płuczki jest stabilizacja ścian otworu wiertniczego, zapobieżenie opadaniu zwiercin na dno otworu, transport zwiercin na zewnątrz otworu oraz chłodzenie głowicy.

Przewiert pilotażowy

następny etap >>