Strona główna >> Horyzontalne przewierty sterowane

Horyzontalne przewierty sterowane

Horyzontalne przewierty sterowane stanowią sprawdzoną i uznaną technologię, która jest przyjazna dla środowiska i powoduje minimalne zakłócenia w otaczającej społeczności i infrastrukturze. Technologię HDD stosujemy do bezkolizyjnego przekraczania ruchliwych szlaków komunikacyjnych, rzek, budynków oraz wszelkiego rodzaju obszarów chronionych.

Horyzontalne przewierty sterowane

Zalety technologii:

  • wysokie bezpieczeństwo instalacji,
  • brak ingerencji w środowisko,
  • długość i głębokość instalacji,
  • zdolność wiercenia po skomplikowanych trajektoriach,
  • krótki czas realizacji,
  • racjonalny koszt.

Możliwości techniczne:

  • zakres średnic układanych rur: od 40 mm do 600 mm,
  • maksymalna długość wiercenia: do 300 m (w zależności od średnicy),
  • głębokość posadowienia: do 20 m,
  • instalacja rur stalowych oraz PE.

Użytkujemy wiertnice amerykańskiego producenta VERMEER, które umożliwiają nam precyzyjną i bezpieczną realizację skomplikowanych projektów.

<< powrót    technologia >>