Strona główna >> Zakres Usług

Zakres usług

Horyzontalne przewierty sterowane

Przewierty sterowane – wiertnica VERMEER

Horyzontalne przewierty sterowane stanowią sprawdzoną i uznaną technologię, która jest przyjazna dla środowiska i powoduje minimalne zakłócenia w otaczającej społeczności i infrastrukturze. Technologię HDD stosujemy do bezkolizyjnego przekraczania ruchliwych szlaków komunikacyjnych, rzek, budynków oraz wszelkiego rodzaju obszarów chronionych.

więcej

Przeciski hydrauliczne

Wiertnica do przecisków hydraulicznych

Hydrauliczną wiertnicę poziomą wykorzystujemy do bezkolizyjnej budowy krótkich odcinków rurociągów kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz przepustów kablowych dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

więcej

Przeciski udarowe

Przebijak pneumatyczny – kret

Gruntowe przebijaki pneumatyczne, popularnie zwane „kretami" stosujemy do układania rur czy kabli na krótkie odległości, podczas przejść pod drogami, chodnikami, małymi ciekami wodnymi czy też do instalowania przyłączy domowych.

więcej