Przeciski hydrauliczne

Przeciski hydrauliczne to technologia, która bazuje na hydraulicznej wiertnicy poziomej. Jest to sprzęt stosowany do bezkolizyjnej budowy krótkich odcinków rurociągów wodnych, gazowych, przepustów kablowych dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Przeciski hydrauliczne poradzą sobie wszędzie tam, gdzie z powodu braku miejsca na posadowienie wiertnicy czy krótkiego dystansu zastosowanie wiertnicy horyzontalnej jest niemożliwe.

Przeciski hydrauliczne

Zalety metody:

Przeciski hydrauliczne to rozwiązanie, które niesie za sobą wiele zalet. Najważniejsze korzyści to:

  • ograniczenie placu budowy,
  • brak ingerencji w środowisko,
  • bezpieczeństwo instalacji (brak naruszenia struktury gruntu na powierzchni),
  • krótki czas realizacji,
  • racjonalny koszt.

Wykonywanie przecisków — możliwości techniczne

Wykonywanie przecisków nie zawsze jest możliwe. Jeżeli na danym obszarze nie ma możliwości wykonania przecisków, proponujemy np. horyzontalne przewierty sterowane.

Nasi specjaliści służą radą w zakresie wyboru najlepszej metody bezwykopowej przy budowie rurociągów gazowych i innych. Możliwości techniczne:

  • zakres średnic układanych rur: od 40 mm do 300 mm,
  • maksymalna długość wiercenia: od 20 m do 50 m (w zależności od średnicy),
  • prace w różnych kategoriach gruntów (w tym nawodnionych),
  • instalacja rur stalowych.

<< powrót    technologia >>