Strona główna >> Przeciski hydrauliczne

Przeciski hydrauliczne

Hydrauliczną wiertnicę poziomą wykorzystujemy do bezkolizyjnej budowy krótkich odcinków rurociągów kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz przepustów kablowych dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Przeciski hydrauliczne

Zalety metody:

  • ograniczenie placu budowy,
  • brak ingerencji w środowisko,
  • bezpieczeństwo instalacji (brak naruszenia struktury gruntu na powierzchni),
  • krótki czas realizacji,
  • racjonalny koszt.

Możliwości techniczne:

  • zakres średnic układanych rur: od 40 mm do 300 mm,
  • maksymalna długość wiercenia: od 20 m do 50 m (w zależności od średnicy),
  • prace w różnych kategoriach gruntów (w tym nawodnionych),
  • instalacja rur stalowych.

<< powrót    technologia >>