Przeciski

Przeciski hydrauliczne

Metoda ta polega na wierceniu otworu za pomocą wierteł ślimakowych z jednoczesnym przeciskiem hydraulicznym rur stalowych. Urobiony grunt transportowany jest przenośnikiem ślimakowym do wykopu startowego (początkowego). Fakt ten zapobiega możliwości naruszenia struktury gruntu na powierzchni terenu podczas budowy rurociągu. Dzięki temu możliwe jest ułożenie rurociągu płytko pod powierzchnią terenu. Jest to metoda, którą można stosować w gruntach nawodnionych.

Przecisk hydrauliczny
Rys. wiercenie ślimakiem i wciskanie rur osłonowych stalowych (w gruntach lekkich i średnio zwięzłych)

Przeciski udarowe

Podstawowym mechanizmem przecisku udarowego jest postępowo zwrotne oddziaływanie młota napędzanego pneumatycznie, wewnątrz cylindrycznego korpusu stalowego. Cykliczne uderzenia miota powodują przemieszczanie się w gruncie całego urządzenia. Przy ruchu do przodu ziemia przed przebijakiem jest rozpychana na boki i ubijana stożkowym lub schodkowym czubkiem głowicy, tworząc trwale ściany otworu. Przecisk jest zakończony, gdy przebijak osiągnie wykop końcowy, gdzie narzędzie wyjmuje się a nowa rura przewodowa, osłonowa lub kabel zostaje przeciągnięty do wykopu odbiorczego.

Przecisk udarowy

Prędkość przesuwu przebijaka zależy od rodzaju gruntu. Dokładność wbudowania sieci tą metodą zależy w dużej mierze od prawidłowego ustawienia przebijaka w wykopie początkowym, warunków gruntowych, a przede wszystkim od długości przecisku. Przyjmuje się, iż dokładność wbudowania zarówno w pionie, jak i w poziomie wynosi od 1% do 2% długości przecisku.

przewierty sterowane >>