Strona główna >> Przeciski udarowe

Przeciski udarowe

Gruntowe przebijaki pneumatyczne, popularnie zwane „kretami" stosujemy do układania rur czy kabli na krótkie odległości, podczas przejść pod drogami, chodnikami, małymi ciekami wodnymi czy też do instalowania przyłączy domowych.

Przeciski udarowe

Zalety metody:

  • ograniczenie placu budowy,
  • brak ingerencji w środowisko,
  • krótki czas realizacji,
  • racjonalny koszt.

Możliwości techniczne:

  • zakres średnic układanych rur: od 40 mm do 160 mm,
  • maksymalna długość przecisku: od 20 m do 30 m (w zależności od średnicy),
  • instalacja rur stalowych, PVC, PE.

<< powrót    technologia >>